KURUMSAL

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Firmamızda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, “sağlığını koru, işini koru” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve en önemlisi sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak üzere, herkes kendi yetki sınırları içerisinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de çevreyi sektörümüzün olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

. İş yeri ve diğer şantiyelerimizde; çalışanların, çözüm ortaklarının, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun şekilde her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı,

. İş yerlerimizde meslek hastalığı ve iş kazası doğurabilecek emniyetsiz durumları, olası kaza risklerini, son derece etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

. İş yerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek bütün riskleri tespit edip, tüm çalışanların ve ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenliklerini temin etmeyi, kendileri ve ailelerine ait ileride oluşabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimlerini sağlamayı ve iş güvenliğinin bilincine erişmelerini sağlamayı,

. İş yerinde bulunan çalışanların, ziyaretçilerin ve hizmet veren alt yüklenicilerin koymuş olduğumuz iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

. Endüstriyel ve sektörel iş dünyasının gelişimini göz önünde bulundurarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası risk durumlarını bugünden tahmin etmeyi ve sürekli gelişmeyi,

. Bu doğrultuda oluşturulmuş ve yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız olarak taahhüt ederiz.